Archive for the ‘Introducció’ Category

El perquè del 2.0 del títol del Blog

Juliol 2, 2008

A alguns dels primers visitants d’aquest blog acabat de néixer els hi ha sorprès el 2.0 del títol. – Què vol dir això ? Que hi ha una versió anterior d’aquest blog que és l’1.0 ? – m’han preguntat. No obstant, la idea d’aquest número en el títol no va per aquest camí sinó que és el resultat de comprimir el títol de La filosofia del web 2.0 aplicada a als fons de fotografies dels arxius. Aquest concepte defensa la construcció del coneixement entre tots i, així, en aquest cas, gràcies a la vostra col·laboració i participació podrem complementar les dades que ens falten en les fotos d’arxiu penjades i oferir un millor servei al ciutadà. Per a més informació de la web 2.0 vegeu Entrada de Web 2.0 a la wikipèdia

Anuncis

Tota imatge té una història

Juliol 1, 2008

Qui la va fer aquesta foto ? On es va fer ? De quin any és ? Qui és aquell senyor de la dreta de tot de la imatge ?

Tota imatge té una història i, segurament, alguna vegada us haureu fet aquestes preguntes per descobrir-ne detalls que estan lligats a les fotos dels vostres àlbums familiars. I suposem també que quan no n’heu sabut la resposta a aquestes qüestions, algunes us les hauran respost algun familiar i/o amic.

Si avancem a un àmbit més ampli, els arxius històrics custodien conjunts d’imatges que els hi han cedits certs organismes i/o particulars i que poden tenir un interès artístic, sentimental i/o històric pel públic en general. Aquestes fotografies avarquen un marc geogràfic i temporal suficientment ampli perquè els arxivers encarregats de descriure-les no en puguin esbrinar tots els detalls bàsics, si no estan enregistrats en algun suport, i que permeten esbossar la història que hi ha al darrera de la fotografia. Per descobrir aquestes dades que ens falten tenim dos camins : El primer és iniciar una investigació al voltant de cada foto però aquest procés requereix una quantitat de temps, diners i personal que no tenim en els arxius provincials, comarcals i municipals. I el segon camí, davant d’aquesta situació, és el que vol iniciar aquest blog amb la vostra participació. Mica en mica, anirem pujant diverses fotografies custodiades en arxius de les quals especificarem les dades que coneixem i les que desconeixem i així, ens agradaria comptar amb la vostra col·laboració, mitjançant els vostres comentaris i els dels vostres pares i/o avis, per descobrir els detalls que ignorem de les diverses fotografies i , d’aquesta manera, podem recuperar i preservar els records del nostre país en forma d’imatge.

Gràcies per endavant