Archive for the ‘Planes d’Hostoles, les’ Category

Presa viuda de Sala Les Planes

Setembre 27, 2008

Saltant d'aigua d'una presa propera a les Planes d'Hostoles.

Saltant d’aigua d’una presa propera a les Planes d’Hostoles.


Dades que coneixem :

 • Arxiu : Imatge custodiada en el fons d’imatges del Govern Civil de l’Arxiu Històric de Girona.
 • Signatura : CAT AHG.3_Govern Civil de Girona_imatges 01.24
 • Dates : La imatge va ser presa entre l’1 i el 31 d’octubre de 1965.
 • Suport i format : Es tracta d’una fotografia en paper de 17,7 cm. d’altura per 12,6 cm. d’amplada.

Dades que desconeixem :

 1. L’autor de la fotografia
 2. El dia concret de la realització de la foto.
 3. Encara existeix aquesta presa ?
 4. Si coneixeu o teniu pistes d’alguna d’aquestes informacions, us agrairem que afegiu un comentari donant a conèixer aquestes dades.


Anuncis

Pont carretera (O.P.) Accés a les Planes

Setembre 22, 2008

Enfonsament d'una part del pont d'accés a les Planes d'Hostoles. A la part esquerra del fons de la imatge, es poden veure diverses senyals de trànsit caigudes i, al fons a la dreta, podem observar una escala en posició horitzontal. Enfonsament d’una part del pont d’accés a les Planes d’Hostoles. A la part esquerra del fons de la imatge, es poden veure diverses senyals de trànsit caigudes i, al fons a la dreta, podem observar una escala en posició horitzontal.


Dades que coneixem :

 • Arxiu : Imatge custodiada en el fons d’imatges del Govern Civil de l’Arxiu Històric de Girona.
 • Signatura : CAT AHG.3_Govern Civil de Girona_imatges 01.23
 • Dates : La imatge va ser presa entre l’1 i el 31 d’octubre de 1965.
 • Suport i format : Es tracta d’una fotografia en paper de 12,6 cm. d’altura per 17,7 cm. d’amplada.

Dades que desconeixem :

 1. L’autor de la fotografia
 2. El dia concret de la realització de la foto.
 3. Aquest pont ha canviat gaire des de l’any 1965 ?
 4. Si coneixeu o teniu pistes d’alguna d’aquestes informacions, us agrairem que afegiu un comentari donant a conèixer aquestes dades.


Presa Fàbrica Farines Arnau Rodà Les Planes

Setembre 22, 2008

Presa de la Fàbrica de farines Arnau Rodà de les Planes d'Hostoles  Presa de la Fàbrica de farines Arnau Rodà de les Planes d’Hostoles


Dades que coneixem :

 • Arxiu : Imatge custodiada en el fons d’imatges del Govern Civil de l’Arxiu Històric de Girona.
 • Signatura : CAT AHG.3_Govern Civil de Girona_imatges 01.22
 • Dates : La imatge va ser presa entre l’1 i el 31 d’octubre de 1965.
 • Suport i format : Es tracta d’una fotografia en paper de 17,7 cm. d’altura per 12,6 cm. d’amplada.

Dades que desconeixem :

 1. L’autor de la fotografia
 2. El dia concret de la realització de la foto.
 3. Aquesta presa encara existeix ?
 4. Si coneixeu o teniu pistes d’alguna d’aquestes informacions, us agrairem que afegiu un comentari donant a conèixer aquestes dades.


Camí vell Sant Feliu Les Planes

Setembre 22, 2008

Despreniment de terres en un tram del cami vell entre les Planes d'Hostoles i Sant Feliu de Pallarols. A la part dreta del fons de la imatge, podem veure el darrera d'una casa i una nena d'esquenes que entra a l'habitatge.

Despreniment de terres en un tram del camí vell entre les Planes d’Hostoles i Sant Feliu de Pallarols. A la part dreta del fons de la imatge, podem veure el darrera d’una casa i una nena d’esquenes que entra a l’habitatge.


Dades que coneixem :

 • Arxiu : Imatge custodiada en el fons d’imatges del Govern Civil de l’Arxiu Històric de Girona.
 • Signatura : CAT AHG.3_Govern Civil de Girona_imatges 01.21
 • Dates : La imatge va ser presa entre l’1 i el 31 d’octubre de 1965.
 • Suport i format : Es tracta d’una fotografia en paper de 12,6 cm. d’altura per 17,7 cm. d’amplada.

Dades que desconeixem :

 1. L’autor de la fotografia
 2. El dia concret de la realització de la foto.
 3. Encara existeix aquest camí vell ?
 4. Si coneixeu o teniu pistes d’alguna d’aquestes informacions, us agrairem que afegiu un comentari donant a conèixer aquestes dades.Pas del riu Brugent del camí vell de Sant Feliu Les Planes

Setembre 12, 2008

Meandre del riu brugent en una zona rocosa.

Meandre del riu brugent en una zona rocosa.


Dades que coneixem :

 • Arxiu : Imatge custodiada en el fons d’imatges del Govern Civil de l’Arxiu Històric de Girona.
 • Signatura : CAT AHG.3_Govern Civil de Girona_imatges 01.20
 • Dates : La imatge va ser presa entre l’1 i el 31 d’octubre de 1965.
 • Suport i format : Es tracta d’una fotografia en paper de 12,6 cm. d’altura per 17,7 cm. d’amplada.

Dades que desconeixem :

 1. L’autor de la fotografia
 2. El dia concret de la realització de la foto.
 3. Encara existeix aquest camí vell ?
 4. Si coneixeu o teniu pistes d’alguna d’aquestes informacions, us agrairem que afegiu un comentari donant a conèixer aquestes dades.Dusol Les Planes

Setembre 12, 2008

Amuntegament de pedres i branques al costat de l'empresa de filatures de cotó Dusol S.A. de les Planes d'Hostoles. A la part dreta de la imatge podem observar un caminet de pedres i cobert de fang en el tram baix del mateix.
Amuntegament de pedres i branques al costat de l’empresa de filatures de cotó Dusol S.A. de les Planes d’Hostoles. A la part dreta de la imatge podem observar un caminet de pedres i cobert de fang en el tram baix del mateix.


Dades que coneixem :

 • Arxiu : Imatge custodiada en el fons d’imatges del Govern Civil de l’Arxiu Històric de Girona.
 • Signatura : CAT AHG.3_Govern Civil de Girona_imatges 01.19
 • Dates : La imatge va ser presa entre l’1 i el 31 d’octubre de 1965.
 • Suport i format : Es tracta d’una fotografia en paper de 12,6 cm. d’altura per 17,7 cm. d’amplada.

Dades que desconeixem :

 1. L’autor de la fotografia
 2. El dia concret de la realització de la foto.
 3. Què s’en sap de l’empresa Dusol S.A. ?
 4. Si coneixeu o teniu pistes d’alguna d’aquestes informacions, us agrairem que afegiu un comentari donant a conèixer aquestes dades.


Dusol S.A. Les Planes

Setembre 12, 2008

Amuntegment de pedres i branques al costat de l'empresa de filatures de cotó Dusol S.A. En el fons a l'esquerra podem apreciar la part del darrera de dues cases uniformes.
Amuntegment de pedres i branques al costat de l’empresa de filatures de cotó Dusol S.A. En el fons a l’esquerra podem apreciar la part del darrera de dues cases uniformes.


Dades que coneixem :

 • Arxiu : Imatge custodiada en el fons d’imatges del Govern Civil de l’Arxiu Històric de Girona.
 • Signatura : CAT AHG.3_Govern Civil de Girona_imatges 01.18
 • Dates : La imatge va ser presa entre l’1 i el 31 d’octubre de 1965.
 • Suport i format : Es tracta d’una fotografia en paper de 12,6 cm. d’altura per 17,7 cm. d’amplada.
 • Notes : Presumiblement, l’arquitectura austera i uniforme d’aquestes cases ens fa pensar que aquests habitatges estaven destinats als obrers de la fàbrica de cotó.

Dades que desconeixem :

 1. L’autor de la fotografia
 2. El dia concret de la realització de la foto.
 3. Què s’en sap de l’empresa Dusol S.A. ?
 4. Si coneixeu o teniu pistes d’alguna d’aquestes informacions, us agrairem que afegiu un comentari donant a conèixer aquestes dades.Dusol Les Planes

Setembre 12, 2008

Amuntegament de pedres al costat del recinte de l'empres de fils de cotó Dusol S.A. En el fons de la imatge hi podem veure una filera de cases iguals i un feix de llenya sota tres pins.

Amuntegament de pedres al costat del recinte de l’empres de fils de cotó Dusol S.A. En el fons de la imatge hi podem veure una filera de cases iguals i un feix de llenya sota tres pins.


Dades que coneixem :

 • Arxiu : Imatge custodiada en el fons d’imatges del Govern Civil de l’Arxiu Històric de Girona.
 • Signatura : CAT AHG.3_Govern Civil de Girona_imatges 01.17
 • Dates : La imatge va ser presa entre l’1 i el 31 d’octubre de 1965.
 • Suport i format : Es tracta d’una fotografia en paper de 12,6 cm. d’altura per 17,7 cm. d’amplada.
 • Notes : Presumiblement, l’arquitectura austera i uniforme d’aquestes cases ens fa pensar que aquests habitatges estaven destinats als obrers de la fàbrica de cotó.

Dades que desconeixem :

 1. L’autor de la fotografia
 2. El dia concret de la realització de la foto.
 3. Què s’en sap de l’empresa Dusol S.A. ?
 4. Si coneixeu o teniu pistes d’alguna d’aquestes informacions, us agrairem que afegiu un comentari donant a conèixer aquestes dades.


Filats Dusol Les Planes

Setembre 12, 2008

Reportatge format de tres fotografies realitzades des de l'empresa de fils de cotó Dusol S.A.de les Planes d'Hostoles on podem veure una passera i una riera. En la riba dreta d'aquest curs fluvial hi podem observar diversos blocs de pedres enreixats. El reportatge ens mostra una aporximació a aquests blocs de pedres des d'un pla general fins al detall d'un d'aquests amuntegaments.

Reportatge format de tres fotografies realitzades des de l’empresa de fils de cotó Dusol S.A.de les Planes d’Hostoles on podem veure una passera i una riera. En la riba dreta d’aquest curs fluvial hi podem observar diversos blocs de pedres enreixats. El reportatge ens mostra una aporximació a aquests blocs de pedres des d’un pla general fins al detall d’un d’aquests amuntegaments.


Dades que coneixem :

 • Arxiu : Imatge custodiada en el fons d’imatges del Govern Civil de l’Arxiu Històric de Girona.
 • Signatura : CAT AHG.3_Govern Civil de Girona_imatges 01.14, 01.15 I 01.16
 • Dates : La imatge va ser presa entre l’1 i el 31 d’octubre de 1965.
 • Suport i format : Es tracta d’una fotografia en paper de 12,6 cm. d’altura per 17,7 cm. d’amplada.

Dades que desconeixem :

 1. L’autor de la fotografia
 2. El dia concret de la realització de la foto.
 3. Què s’en sap de l’empresa Dusol S.A. ?
 4. Si coneixeu o teniu pistes d’alguna d’aquestes informacions, us agrairem que afegiu un comentari donant a conèixer aquestes dades.Dusol Les Planes

Setembre 12, 2008

Esllavissada de terres en un tram d'un cami de terres prop de l'empresa de fils de cotó Dusol S.A. En el centre de la imatge podem veure un conjunt de blocs de pedra de diversos tamanys i de forma rectangular.
Esllavissada de terres en un tram d’un camí de terres prop de l’empresa de fils de cotó Dusol S.A. En el centre de la imatge podem veure un conjunt de blocs de pedra de diversos tamanys i de forma rectangular.


Dades que coneixem :

 • Arxiu : Imatge custodiada en el fons d’imatges del Govern Civil de l’Arxiu Històric de Girona.
 • Signatura : CAT AHG.3_Govern Civil de Girona_imatges 01.08
 • Dates : La imatge va ser presa entre l’1 i el 31 d’octubre de 1965.
 • Suport i format : Es tracta d’una fotografia en paper de 12,6 cm. d’altura per 17,7 cm. d’amplada.

Dades que desconeixem :

 1. L’autor de la fotografia
 2. El dia concret de la realització de la foto.
 3. En sabeu alguna cosa de l’empresa Dusol S.A. ?
 4. Si coneixeu o teniu pistes d’alguna d’aquestes informacions, us agrairem que afegiu un comentari donant a conèixer aquestes dades.